top of page

 

Personificatietheorie en familieopstellingen.

 Dr. Lucas Derks

Sociaal psycholoog en NLP trainer en ontwikkelaar van het sociaal panorama model.

Het sociaal panorama model ontwikkelde zich aanvankelijk los van de opstellingen en systemische wereld, puur vanuit NLP. De achtergrond is de sociale psychologie. Maar de sociale psychologie heeft weinig verklaringen voor de verschijnselen die we in opstellingen en in het sociaal panorama tegen komen.

 

In deze workshop toetst Lucas Derks zijn theoretische inzichten aan de praktijk van het werken met innerlijke sociale beelden. De vraag: Hoe denken we een mens, is de leidraad tot de personificatie-theorie, waarin het gaat om het ontstaan van de onbewuste sociale voorstellingen die ons sociale leven regeren en die bij opstellingen op de achtegrond en bij het sociaal panorama op de voorgrond mee spelen.

15 NOV 2020

Lucas Derks.png
bottom of page