top of page

 

Wie is Lies Ameeuw?

Mijn traject begon twintig jaar geleden, toen ik aanraking kwam met NLP en besloot me daar verder in te bekwamen.  Ik deed dat door veel opleidingen te volgen, ook bij docenten die een grote naam hadden gemaakt op dit gebied en was er zeker van dat ik in een latere fase iets met al die kennis zou gaan doen. Maar het lot besliste anders.


Ik belande in India en kwam in contact met Ayurveda, een body mind geneeswijze.  Ik richtte 1998 de  School van Ayurveda op. En deelde ik mijn kennis en inzichten met de cursisten en veel van hen heb ik opgeleid als Ayurvedisch therapeut. Naast mijn kennis deelde ik ook lief en leed met hen: ziekte, verlies, afscheid, dood. Het was er allemaal.  Door deze ervaringen begon ik steeds meer oog te krijgen voor, en vragen te stellen over de onderstroom van de gebeurtenissen. Dat wat wel aanwezig maar niet zichtbaar is en tegelijkertijd alles met elkaar verbindt.

In India ontdekte ik de rol van rituelen en de helende werking die ze kunnen hebben, vooral bij geestelijke en psychische klachten. Hoe Bert Hellinger tot inspiratie kwam, is mij duidelijk. In rituelen zijn alle elementen  aanwezig zoals in opstellingen, de voorouders, de ordening, het veld, holding space….Ik ontdekte meer en meer het nut van (familie)opstellingen, traumawerk en rouwverwerking. Zo ging ik opnieuw in een traject van allerlei opleidingen en  leerde ik van uit opstellingen kijken naar ziekte, problemen, levensthema’s, maar ook gedrag en daden van mensen. Dit leerde mij van kijken en behandelen vanuit verschillende frequenties. Opstellingswerk is daar momenteel voor mij een enorm goede werkvorm voor.

 

Pas toen ik het boek ‘Wat ik je nooit kon vertellen’  geschreven had, begon het te dagen. Voor het eerst had ik iets geschreven en gepubliceerd dat niet over Ayurveda ging, maar over de onderstroom die in ieder mens en iedere cultuur aanwezig is. Opstellingswerk lijkt mij een heel actuele weg naar mededogen.


"Wat als we die kennis eens met elkaar zouden delen?" En zo ontstond het idee voor een platform te creëren waarbij inzichten, gedachtes en ervaringen uitgewisseld konden worden zodat we van elkaar kunnen leren. Want opstellingen zijn al lang niet meer wat Hellinger oorspronkelijk bekend maakte. Er is een enorme ontwikkeling, creativiteit en diversiteit losgebroken. Dat idee resulteerde in de eerste Opstellingsdag in 2017, dat een enorm succes was. Een ervaring waar ik nog steeds dankbaar voor ben. De Opstellingsdag leverde veel nieuwe contacten en inspirerende ontmoetingen op en dat leidde weer tot nieuwe, creatieve plannen, die ik op deze website graag met je deel.

Hartegroet

Lies Ameeuw

15 NOV 2020

Lies%20Ameeuw_edited.jpg
bottom of page