top of page

Mental Space Psychology 

Voeding en Overgewicht

In deze korte workshop kun je kennismaken met de Mentale Ruimte Psychologie en voeding. (De tijd is te kort om ook tijd te besteden aan het overgewicht.)

We doen een kleine oefening om te ervaren hoe je voeding in de onbewuste mentale ruimte is opgeslagen en hoe je dit kunt veranderen.

 

MSP-V.O.P.

De methode MSP-V.O.P. is ontwikkeld door Jacqueline Heemskerk-Scholten in 2017 onder begeleiding van dr. Lucas A.C. Derks en is gebaseerd op Mental Space Psychology gecombineerd met NLP.

 

Door mensen hun voedingsmiddelen in de mentale ruimte te laten ervaren kunnen we snel een diagnose stellen. Over het algemeen kun je zeggen dat eten wat dichtbij in de mentale ruimte ervaren sneller gegeten wordt. Mensen met een gezond eetpatroon ervaren voedingsmiddelen op een grotere afstand. Oude slechte eetpatronen kunnen in de mentale ruimte makkelijk veranderd worden in gezondere eetpatronen.

Mensen met eetbuien zullen eten erg dichtbij ervaren en dit niet of moeilijk kunnen verplaatsen.

 

Met Mentale Ruimte Therapie en NLP-technieken kunnen achterliggende oorzaken opgelost worden. Daarna is het eten makkelijk te verplaatsen.

 

Overgewicht kan men ook in de mentale ruimte waarnemen, zowel geassocieerd als gedissocieerd. Door cliënten dit bewust te laten ervaren en te confronteren met het feit dat ze het niet uit hun mentale ruimte kunnen verwijderen, staan ze meer open om te ontdekken wat de oorzaak is van het vasthouden van hun overgewicht.

De volgende stap is dan het zichtbaar maken van dit probleem.

Door dit in de mentale ruimte te doen wordt direct zichtbaar wat het probleem is. Als het probleem opgelost is kan men, zowel in de mentale ruimte als in het echt, het overgewicht loslaten.

Jacqueline Heemskerk-Scholten heeft sinds 1994 een praktijk voor coaching en therapie in Katwijk, Nederland en is NLP Master Practitioner, gecertificeerd Sociaal Panorama Consultant, gecertificeerd Hypnotherapeut en gecertificeerd door het Bert Hellinger instituut voor familieopstellingen.

Ze is bestuurslid van de Society for Mental Space Psychology.

Jacqueline assisteert regelmatig bij de opleiding Sociaal Panorama en Mental Space Psychology van Dr. Lucas Derks.

Ze heeft als therapeut meegewerkt aan het onderzoek (vanaf 2017) naar de eenmalige behandeling van een milde depressie met MSP en NLP, ontwikkeld door Lucas Derks en zit ook in de commissie die dit onderzoek ondersteunt.

Op basis van dit onderzoek, is Jacqueline zelf in 2017 een onderzoek gestart naar eetproblemen, eetbuien en overgewicht in de mentale ruimte en hoe deze te behandelen met Mental Space Therapy en NLP-technieken.

15 NOV 2020

Jaqueline Heemskerk.jpg
bottom of page